Cork City & County Archives

Cork City CouncilCork County CouncilUniversity College Cork
Funded by Cork City Council, Cork County Council & UCC
Parchment Sample

News and Events

Archives Publishes 'Voice of the Many' Book

Voice of the Many book cover

We are delighted to announce the publication of our book 'Voice of the Many: Local Archives from Cork 1914-1916', a major commemorative publication created and funded by the Archives, and printed with funding from the Cork City Council 1916 Centenary commemorative programme. Cork County Council also contributed some funding from their 1916 programme.

Central to the book are documents from our local democratic institutions, such as those of Cork City Council, Cork County Council, and older local authorities such as the Poor Law Union Boards of Guardians, Rural District Councils, and Town Councils. Personal archives also feature strongly, such as those of Liam de Róiste TD, Lieutenant Seamus Fitzgerald, Commanders Terence MacSwiney and Tomás MacCurtain, and Captain Riobárd Langford all of the Irish Volunteers, Mollie Cunningham of the Macroom Cumann na mBan, and also D.D. Sheehan MP and Jack Bennett of the Royal Munster Fusiliers.

The title of the book, Voice of the Many, is inspired by the variety of people and organisations that contributed to, or created, the archival documents featured. Often the contributors or authors are elected officials acting in their role of being the democratic voice for their constituents and citizens, or they are the cultural, political and military leaders of a resurgent Irish nation. 

Compiled and edited by Brian McGee, chief Archivist, the book was launched at the Cork City and County Archives, Blackpool, on 1 December by the Lord Mayor of Cork Cllr. Des Cahill, Deputy Mayor of County Cork Cllr. Clare Cullinane, Director of Library Services, U.C.C, Colette McKenna and Gabriel Doherty Senior Lecturer with the School of History, U.C.C.  Readings from key documents featured in the book were performed by Andrew Cusack, and the event was signed off with a violin performance of ‘Lark in the Clear Air’ by David McElroy. This tune was chosen because Commander Tomás MacCurtain, who lived in Blackpool, near where Archives is now situated, played the violin, and it is said that Lark in the Clear Air was his favourite tune. It is based on the ancient Irish air Caisleán Uí Neill.

The book is available in hardback and paperback from the Archives and from a number of local book shops.

Voice of the Many- Group

Launch of VOTMLaunch of VOTM- Gabriel

Launch of VOITM- Kevin

Cork City and County Archives 1916 Centenary Programme

Cork City and County Archives service has successfully carried out 7 projects to mark the 1916 Centenary with funding from Cork City Council, Cork County Council and University College Cork.  Cork City and County Archives 1916-2016 Centenary Programme

1916-2016 Centenary Logo CCCA Logo

 

‌‌Schools Resource Pack ‘Through War and Rebellion: Cork 1912-1918’

Cork City and County Archives presents a set of free online resource packs for students and   teachers in secondary schools. Focusing on the period 1912-1918, the packs   present facsimiles of key original documents from collections at the Archives, with background information, links, and activities. Additional resources for teachers include sample lesson plans. Of particular relevance for History, packs may also be useful for other subjects eg Geography,   English, CSPE. www.corkarchives.ie. Launched November 2015.

Project Team: Brian McGee, Timmy O'Connor, Barry Keane

 

Pacaí Acmhainní i gcomhair Scoileanna

‘Trí Chogadh agus Éirí Amach: Corcaigh 1912-1918’

San acmhainn nua ó Chartlann Chathair agus Chontae Chorcaí do dhaltaí agus múinteoirí Meánscoile, dírítear ar an tréimhse thábhachtach thart timpeall ar 1916. Tá íomhánna i ngach ceann de na comhaid PDF de dhoiciméid bhunaidh ó bhailiúcháin, agus tá cúlra, naisc agus gníomhaíochtaí ag gabháil leo. Tá pleananna ceachta samplacha i measc na n-acmhainní teagaisc.  Sna pacaí, gheobhaidh múinteoirí ábhar ón gceantar áitiúil i gcomhair na Staire agus i gcomhair ábhair scoile eile, mar shampla an Tíreolaíocht, an Béarla, agus an OSSP. www.corkarchives.ie

Guided Tours of Archives

Guided Tours of Cork City and County Archives Service relating to the 1916 Period and the 1912-1922 revolutionary period.  Second monday of each month starting 11 January 2016.

Project Team: Brian Mcgee, Timmy O'Connor, Steven Skeldon

Seirbhís Tuarais Theoraithe are Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí a bhainneann le hÉirí Amach na Cásca 1916 agus an tréimhse réabhlóideach 1912-1922. An dara Dé Luain de gach mí ag tosú 11 Eanáir, 2016. Is gá áit a chur in áirithe ó archivist@corkcity.ie

Liam de Róiste Diaries

Liam De Róiste’s diaries from 1914 – 1916 will be digitised and made available online by the City and County Archives Service. De Roiste   was a City Councillor and TD and a senior officer of the Cork Corps of Irish Volunteers. November 2016.

Project Team: Brian McGee, Michael Higgins

Dialanna de chuid Liam De Róiste

Déanfaidh Cartlanna Chathair agus Chontae Chorcaí Dialanna 1914-1916 Liam de Róiste a dhigitiú agus a chur a fáil ar líne i bhFeabhra 2016. Ba Chomhairleior Baile, rúnaí Chór Chorcaí d’Óglaigh na hÉireann, é Liam de Róiste. Samhain 2016.

For the Record: Cork and the Easter Rising 1916 Exhibition

An exhibition of original documents and explanatory display panels relating to the events of the Easter Rising 1916 in Cork. March to Dec. 2016

Project Team: Brian McGee

I gComhair an Taifid: Corcaigh agus Éirí Amach na Cásca 1916

 

Voice of the Many: Local Archives from Cork 1914-1916

Book of local Cork documents of the 1914-1916 period from the Cork City and County Archives Service collection. December 2016

Edited by Brian McGee.

Guth na Mórán; Cartlanna áitiúla ó

Chorcaigh 1914- 1916

Leabhar ar cháipéisí áitiúla ó Chorcaigh de

thréimhse 1916 ó bhailiúchán Chartlann

Chathair agus Chontae Chorcaí.

Talks- Lifelong Learning Festival

Cork City and County Archives will host a series of talks related to 1916 and 1912-1922 period. April 2016

Project Team: Brian McGee, Peter McDonnell

Cainteanna

Cuirfidh Cartlann Chathair agus Chontae Chorcaí sraith cainteanna ar siúl faoin mbliain 1916 agus faoin tréimhse idir 1912-1922. Aibreán 2016

Archive of Cork 1916-2016 Centenary Events

Cork City and County Archives will collect an archive of Cork local 1916-2016 events happening during the year, including photographs, publications and records created from each event. 

Project Team: Brian McGee

Imeachtaí Céad Bliain 1916-2016 Chartlann Chorcaí

Baileoidh Cartlann Chathair agus Chontae

Chorcaí cartlann ar Chorcaigh idir na blianta

1916-2016. Cartlann ar imeachtaí éagsúla

i rith na bliana a chruthófar, ina mbeidh

grianghraif, foilseacháin agus taifid.

 

‌‌